Oude hardware afvoeren

Overtollige hardware zoals computers, laptops, telefoons, toetsenborden en muizen mogen niet zomaar vervoerd worden. Dit mag alleen worden gedaan met een VIHB-certificaat in het bezit. Bovendien moet de verwerker WEEELABEX-gecertificeerd zijn. U loopt geen risico op een milieudelict en het kost u geen inspanning. Bovendien draagt u bij aan een beter milieu. Een prettig idee! Fusernet ICT Services voert uw overbodige hardware af volgens de WEEELABEX wetgeving en verzorgt nadien een uitgebreide rapportage en een certificaat dat de data is verwijderd. Zo bent u er zeker van dat uw hardware 100% veilig en volgens de wet wordt afgevoerd. En wist u dat uw oude hardware vaak nog geld waard is? Wij vertellen u hier graag meer over.

100% veilig hardware afvoeren

Oude hardware afvoeren brengt risico’s met zich mee. Data kan in verkeerde handen terecht komen en zonder VIHB-certificaat pleegt u een milieudelict. U blijft immers ‘ontdoener’ voor de wet. Met Fusernet ICT Services kiest u voor een planmatige verwijdering, waarbij aandacht voor het milieu en het 100% vernietigen van gevoelige data voorop staat. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw harddisk vernietigen. In de verwerkingslaboratoria van onze partners gebruiken we speciale software WWW.BLANCCO.COM om alle eventueel nog aanwezige data uit de hardware te wissen.

Opkoop hardware service van Fusernet

Tegenwoordig neemt de vraag naar milieuvriendelijke verwerking van gebruikte ICT-apparatuur alleen maar toe. Tegelijkertijd onderschrijven én stimuleren overheden steeds meer de doelstellingen van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het is geen hype meer, maar een must! Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op klanten, werknemers, leveranciers en het milieu serieus. MVO is een integraal onderdeel binnen de strategie, systemen, werkwijze en processen van onze organisatie. Daarom koopt Fusernet ICT Services al jarenlang ongebruikte en afgeschreven computers en andere ICT-apparatuur op, waarna wij alle data met het gecertificeerde programma ‘Blancco’ vernietigen. Meer weten over onze opkoop hardware service? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

IT-recycling: veilig en oog voor het milieu

Overige gegevensdragers worden fysiek vernietigd. Vernietigen harde schijf? Geen probleem! U ontvangt ten alle tijden een officieel certificaat en vrijwaringsbewijs met daarop de gegevens van de apparatuur en de datum waarop de dataverwijdering heeft plaatsgevonden. De onbruikbare hardware wordt vervolgens gedemonteerd, het materiaal wordt gescheiden en de PC’s en ICT-apparatuur wordt gerecycled. Op deze wijze dragen we bij aan het optimaal benutten van grondstoffen. Ook voorkomen we zo dat schadelijk afval onjuist wordt verwerkt. IT-recycling draagt op deze manier bij aan een beter milieu.

WEEELABEX

WEEELABEX
WEEELABEX, voluit Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence, is een initiatief van Europese inzamel- systemen, waaronder Wecycle. Alle initiatieven zijn verenigd in het WEEE Forum. Dit forum geeft uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en herge- bruik van e-waste (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Daarnaast controleert de WEEELABEX nalev- ing van de regels. Dit gebeurt door onafhankelijke auditors. Tot slot schrijft WEEELABEX rapportage voor van verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten. We werken nauw samen met WEEELABEX-partners. Zo bent u er zeker van dat uw oude hardware volgens Europese normen wordt verwerkt.

VIHB-certificaat

NIWO VIHB
Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan.
Infographic Gaat u data ict hardware afvoeren

GAAT U DATA &
ICT HARDWARE AFVOEREN?

De AVG en milieuwetgeving verplichten u de regels na te leven. U blijft aansprakelijk voor uw data en moet die keten bij het afvoeren van data zichtelijk maken. Benieuwd wat hier allemaal nog meer bij komt kijken? Download onze infographic!

Efficiënt maatwerk en gecertificeerd

Vernietiging van of afvoeren ICT apparatuur? U kunt bij Fusernet ICT Services terecht met al uw overtollige hardware. Van beeldschermen, pc’s, telefoons, servers en laptops tot printers en nog veel meer. Wanneer u dat wenst kunnen we de eventueel aanwezige data ook bij u op locatie verwijderen. Zo ziet u maar weer: we leveren in alle opzichten maatwerk. Fusernet ICT Services werkt samen met partners die officieel gecertificeerd zijn volgens de Registratie van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB) van afvalstoffen en werkt met partners volgens de strenge richtlijnen van het ministerie van VROM voor de verwerking van elektrisch en elektrotechnisch afval. Fusernet ICT Services is zelf ook in het bezit van een VIHB-certificaat. Tal van organisaties kiezen dan ook voor de planmatige benadering van Fusernet ICT Services.

Fusernet ICT Services ontzorgt

Kiest u ook voor een zorgvuldige verwijdering van uw overtollige hardware waarbij u meteen een aantrekkelijke vergoeding ontvangt en bovendien door PC & IT-recycling bijdraagt aan een beter milieu? Neem dan contact met ons op via 030 – 6056174 of vraag een vrijblijvende offerte aan via info@fusernet.nl. U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Veelgestelde vragen afvoer hardware

Meestal wel, zeker als het actuele hardware betreft.

Zijn geen kosten aan verbonden. Fusernet haalt, verwerkt uw recente ICT-hardware gratis. Na afloop ontvangt u een uitgebreide rapportage.

Ja Fusernet kan vooraf een bod doen op uw oude hardware. We kunnen u vooraf digitale inventarisatielijst sturen. Aanvragen via bestelling@fusernet.nl.
Na verwerking van de hardware en vernietiging van data ontvangt u een uitgebreide rapportage en vrijwaringsbewijs
Nee dat mag niet een u bent strafbaar. Boetes lopen al snel op tot €40.000 euro.