fusernet post nieuwe wetgeving avg

Nieuwe wetgeving algemene verordening gegevensbescherming

Persbericht, publicatiedatum: 28 januari 2018 (Europese dag van de privacy)
Doelgroep: facilitair, it-, inkoop-, compliance-, functie gegevensverwerking managers en bestuurders.

Nieuwe wetgeving geeft bedrijven meer verantwoordelijkheid voor de verwerking van privacygevoelige data. Niet navolgen leidt tot hoge boetes en strafvervolging van de bestuurder.

Op 25 mei 2018 vervangt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Onderdeel van deze nieuwe wetgeving is een documentatieplicht voor privacygevoelige data. Dit houdt in dat elke organisatie met documenten moeten kunnen aantonen dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om aan de Europese privacywetgeving te voldoen.

Binnen de AVG blijft een organisatie altijd verantwoordelijk voor privacygevoelige data, ook na verplaatsing ervan. Volgens de nieuwe wet is er, zodra men data via een derde partij gaat afvoeren, een schriftelijke bewerkersovereenkomst (BWO) verplicht. Na 25 mei 2018 is er tevens een PIA-test verplicht. In de praktijk vindt de afvoer van data & hardware meestal op hetzelfde moment plaats. Dat maakt dat de milieu- en AVG-wetgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Van datadragers (van usb-stick tot server) die het pand verlaten moet men gedocumenteerd kunnen aantonen waar met name de privacygevoelige-data is gebleven. Daarnaast dient men gecertificeerde en gekwalificeerde partijen hiervoor in te zetten. Doet een organisatie dit niet, dan is de kans op hoge boetes reëel. Bestuurders lopen zelfs kans op strafvervolging.

Daarnaast, slechts weinig organisaties weten dat er al eerder Europese wetgeving van kracht is gegaan met de naam WEEELABEX. Deze wetgeving houdt in dat alleen bedrijven met gecertificeerd en gekwalificeerd personeel ict-hardware mogen verwerken en recyclen. Bovendien mogen alleen bedrijven met een V.I.H.B.-certificaat ict-hardware vervoeren, inzamelen, hergebruiken of er in bemiddelen. De overheid heeft aangekondigd ook deze milieuwetgeving streng te gaan handhaven. Ook hier zullen overtredingen met hoge boetes bestraft worden.

In bijgesloten infographic ziet u een samenvatting van bovenstaande. Meer informatie of een toelichting hierop kunt u opvragen bij Fusernet Services BV, al twintig jaar actief in de ICT-branche. Onze Functionaris Gegevensverwerking, Drs. Ralph Kronieger, staat u graag te woord.

Fusernet Services BV
Marconibaan 55
3439 MR Nieuwegein
info@fusernet.nl
030-6000778
www.fusernet.nl

Interessant artikel? Deel nu op Social Media